Dit object is nog niet digitaal beschikbaar

Het plan conciliatoir nopens het daarstellen eener Nationaale Conventie, Jan Oomkens (I), 1795

drukken, h 22,6cm × b 13,6cm Meer objectgegevens