Dit object is nog niet digitaal beschikbaar

Vijf losse fragmenten grijze crêpe; behorende bij een japon, mejuffrouw Haag, ca. 1930 - ca. 1939

crêpe, Meer objectgegevens