Dit object is nog niet digitaal beschikbaar

Titelblad Avium Vivae Icones in aes incisae & edita ab Adriano Collardo, Adriaen Collaert, 1600

graveren (drukprocedé), Meer objectgegevens

Dit object behoort tot Alcedo (ijsvogel) en Ardea (blauwe reiger) (BI-1943-208-13)