Begunstigers Fellowshipprogramma

Het Rijksmuseum Fellowshipprogramma staat open voor een nieuwe generatie museumprofessionals: nieuwsgierige, objectgerichte specialisten die de kennis van de Nederlandse kunst, geschiedenis en museologie verder zullen ontwikkelen.

The Andrew W. Mellon Foundation

The Andrew W. Mellon Foundation maakt jaarlijks één Fellowship voor promovendi mogelijk. Het gaat om een eenjarig Fellowship, met de mogelijkheid tot verlenging met één extra jaar. Aanmeldingen moeten vergezeld gaan van een samenvatting van het voorgestelde onderzoek, dat verband moet houden met de collectie van het Rijksmuseum en waarin objecten centraal staan. Een geschikt project kan bestaan uit onderzoek naar kunstvoorwerpen als artistieke en historische bronnen, objectgerelateerd archiefonderzoek of wetenschappelijk onderzoek.

Migelien Gerritzen Fonds/Rijksmuseum Fonds

Het Migelien Gerritzen Fonds/Rijksmuseum Fonds stelt een Fellowship voor promovendi beschikbaar voor conserveringsonderzoek of technisch onderzoek naar kunstwerken en historische kunstvoorwerpen. Restauratoren en natuurwetenschappers worden uitgenodigd om zich aan te melden. Het gaat om een eenjarig Fellowship, met de mogelijkheid tot verlenging met één extra jaar. Het Fellowship wordt gefinancierd via een schenking uit een nalatenschap.

Dr. Anton C.R. Dreesmann Fonds/Rijksmuseum Fonds

Het Dr. Anton C.R. Dreesmann Fonds/Rijksmuseum Fonds stelt jaarlijks of tweejaarlijks een Fellowship ter beschikking aan promovendi kunstgeschiedenis van de Universiteit van Pennsylvania om in het Rijksmuseum onderzoek te doen voor zijn/haar proefschrift. Dit Fellowship wordt gefinancierd door een alumna van de Universiteit van Pennsylvania. Het gaat om een eenjarig Fellowship, met de mogelijkheid tot verlenging met één extra jaar.

Johan Huizinga Fonds/Rijksmuseum Fonds

Het Johan Huizinga Fonds/Rijksmuseum Fonds biedt excellente onderzoekers de gelegenheid om historisch onderzoek te doen naar objecten uit de collectie van het Rijksmuseum. Kandidaten wordt gevraagd een onderzoeksvoorstel in te dienen waarin deze voorwerpen als uitgangspunt en bron van informatie worden gebruikt. Het Fellowship wordt jaarlijks uitgereikt voor een periode van zes maanden. Het Rijksmuseum zal zich inspannen om publicatie van het onderzoek mogelijk te maken, bijvoorbeeld in de reeks Rijksmuseum Studies in History of in The Rijksmuseum Bulletin.