Rijksmuseum API gebruiksvoorwaarden

Voorwaarden voor het gebruik van de Rijksmuseum API’s

De ontwikkelaar van een app, webtoepassing of een andere online product of dienst (hierna te noemen: app) die gebruikmaakt van Rijksmuseum content, al dan niet met behulp van de Live API en/of OAI API (hierna te noemen: de ontwikkelaar), is gehouden aan de volgende voorwaarden voor het gebruik van Rijksmuseum data en de Rijksmuseum API’s:

 1. De ontwikkelaar vermeldt op een voor gebruikers goed toegankelijke plaats in iedere app waarvoor content van het Rijksmuseum is of wordt gebruikt dat deze ‘… is ontwikkeld met de Rijksmuseum API’.
 2. De ontwikkelaar vermeldt indien mogelijk bij ieder beeld afzonderlijk ’Collectie Rijksmuseum’, doch ten minste wordt een beeldverantwoording vermeld op een voor gebruikers goed toegankelijke plaats.
 3. Voor gebruikers moet te allen tijde duidelijk zijn dat de app niet door, voor, vanwege of met steun van het Rijksmuseum is ontwikkeld. Gebruik van de merknaam Rijksmuseum, Rijks, het beeldmerk Rijksmuseum en/of de huisstijl van het Rijksmuseum is niet toegestaan in de app, waaronder mede wordt verstaan de naam of titel van de app, de omschrijving en de marketing ervan. De ontwikkelaar vraagt bij twijfel na via website@rijksmuseum.nl. *
 4. De ontwikkelaar stuurt een bericht aan website@rijksmuseum.nl wanneer zijn app gereed is voor introductie.
 5. Alle data en alle beelden die via de API beschikbaar zijn vallen ofwel in het publiek domein, ofwel onder een CC0-licentie. Data en afbeeldingen zijn rechtenvrij en mogen zonder toestemming van het Rijksmuseum worden gekopieerd, verspreid, gewijzigd en uitgevoerd.
 6. Het gebruik van de API is geheel voor risico van de ontwikkelaar. De ontwikkelaar die toegang gekregen heeft tot de API is en blijft zelf verantwoordelijk voor wat er gebeurt met zijn of haar aansluiting. Rijksmuseum kan niet aansprakelijk worden gesteld voor fouten of onvolkomenheden in de app. Rijksmuseum kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade van derden als gevolg van het gebruik van de app en de ontwikkelaar vrijwaart het Rijksmuseum van dergelijke aanspraken. De Live API is een beta. Het Rijksmuseum kan de Live API op ieder moment (technisch) aanpassen of beëindigen.
 7. Het is niet toegestaan om de Rijksmuseum data zo te manipuleren dat onjuiste informatie wordt verspreid.
 8. Op de rechtsverhouding voortvloeiende uit deze voorwaarden is Nederlands recht van toepassing. Geschillen voortvloeiende uit deze voorwaarden worden door partijen bij uitsluiting voorgelegd aan de bevoegde rechter te Amsterdam.

Rijksmuseum hanteert een fair use policy met betrekking tot het gebruik van de API:

 • Ontwikkel met de API geen kwetsende of obscene uitingen.
 • Update de app regelmatig, omdat onze content steeds wijzigt (i.g.v. OAI API).
 • Respecteer de servercapaciteit van het Rijksmuseum (i.g.v. Live API).
 • Als het Rijksmuseum misbruik vermoedt kan de ontwikkelaar direct worden afgesloten.

Na onderzoek stelt het Rijksmuseum dat er geen auteursrechten van derden rusten op de afbeeldingen die met behulp van de API beschikbaar zijn. Wie denkt dat Rijksmuseum het auteursrecht op een afbeelding schendt kan zich melden via website@rijksmuseum.nl.

 • Voorbeelden van wat niet is toegestaan: de Rijks-App; de Rijksmuseum-App; Rijksmuseum Collectie-App; RijksmuseumTour; Ontwikkeld in samenwerking met het Rijksmuseum; Tot stand gekomen met steun van het Rijksmuseum. Voorbeelden van wat wel is toegestaan: In deze app is gebruikgemaakt van schilderijen uit de Rijksmuseum-collectie; Met werken uit het Rijksmuseum; Bekijk de mooiste werken uit het Rijksmuseum.