Affetti: Amore

Wat is liefde, ware liefde, hemelse liefde of juist aardse liefde? En welk moraal geldt er ten aanzien van (on)kuisheid, vrouwelijkheid, mannelijkheid, androgynie of homoseksualiteit? Amore of liefde was in de 17de eeuw onderdeel van vele debatten.

Veranderende opvattingen

Vanaf het midden van de 16de eeuw was er iets veranderd in het denken over liefde. De tot dan toe geldende verheven liefdesidealen waren aan verandering onderhevig. Ze maakten geleidelijk plaats voor meer realistische, maar controversiële opvattingen over sensualiteit, seks en lust. Deze veranderingen zorgden voor vele debatten over de seksuele grenzen en vrijheden.

Amore in de kunst

Reni Reni, Sacred and Profane Love, GenuaDit was ook goed te zien in de kunsten die deelnamen aan de gepassioneerde debatten. Zo werd er liefdespoëzie geschreven, muziek geschreven geïnspireerd op de liefde en bijvoorbeeld schilderijen gemaakt met serieuze metaforen of dubbelzinnige voorstellingen. Uitdagende blikken, gebaren en poses van de figuren in het werk moesten het publiek tot nadenken prikkelen. Over één kwestie was iedereen het eens: amore ontvlamt bij het zien van schoonheid, zowel innerlijke als fysieke.