Found:


‘Bouquet’, Galloping

Eadweard Muybridge, 1887, photomechanical print, RP-F-F00634

Gezicht op de Mäusethurm in de Rijn…

anonymous, Römmler & Jonas, 1890, cabinet photograph, RP-F-00-857

Ivoren pronkschotel

anonymous, 1869 - 1887, photomechanical print, RP-F-00-386

Fotoreproductie van het schilderij…

anonymous, after Jan Havicksz. Steen, 1905 - 1920, photomechanical print, RP-F-00-180

Gezicht op Wernigerode en slot…

E. Mertens & Cie, 1891, photomechanical print, RP-F-00-191

Portret van Willem Roelofs

anonymous, Goupil & Cie., 1881 - 1882, photomechanical print, RP-F-00-5

Schaakbord met inleg van ivoor,…

anonymous, after Hans Sebald Beham, after Heinrich Aldegrever, after Georg Pencz, after Virgilius Solis, 1869 - 1887, photomechanical print, RP-F-00-389

Kasteel Wartburg bij Eisenach

Junghans & Koritzer, 1891, photomechanical print, RP-F-00-170

Drie Middeleeuwse sculpturen uit…

anonymous, 1869 - 1887, photomechanical print, RP-F-00-395

Gezicht op het Karlsplatz in…

anonymous, 1889 - c. 1920, photomechanical print, RP-F-00-217