Found:


Houten kist met 50 lantaarnplaatjes

Geldolph Adriaan Kessler, 1906, lantern slide, RP-F-2007-3

Houten kist met 50 lantaarnplaatjes

Jean Baptiste August Kessler, 1892 - 1908, lantern slide, RP-F-2007-1

Houten kist met 21 lantaarnplaatjes

Geldolph Adriaan Kessler, 1906, lantern slide, RP-F-2007-4

Houten kist met 41 lantaarnplaatjes

Geldolph Adriaan Kessler, 1906, lantern slide, RP-F-2007-5

Houten kist met 50 lantaarnplaatjes

Geldolph Adriaan Kessler, 1900 - 1910, lantern slide, RP-F-2007-2

Houten kist met lantaarnplaatjes

Geldolph Adriaan Kessler, 1900 - 1910, lantern slide, RP-F-2010-136

Houten kist met lantaarnplaatjes

Geldolph Adriaan Kessler, 1900 - 1910, lantern slide, RP-F-2010-142

Houten kist met lantaarnplaatjes

Geldolph Adriaan Kessler, 1900 - 1910, lantern slide, RP-F-2010-139

Houten kist met lantaarnplaatjes

Geldolph Adriaan Kessler, 1900 - 1910, lantern slide, RP-F-2010-140

Houten kist met lantaarnplaatjes

Geldolph Adriaan Kessler, 1900 - 1910, lantern slide, RP-F-2010-134