Kwart reaal door de VOC te Batavia…

Verenigde Oostindische Compagnie, 1645, coin, NG-VG-1-747

Baar van 6 stuivers van Ceylon

Verenigde Oostindische Compagnie, 1700 - 1750, coin, KOG-MP-1-4023

Dukaton of zilveren rijder van de…

Verenigde Oostindische Compagnie, 1739, coin, KOG-MP-1-4408

Bonk van 2 stuivers van de VOC,…

Verenigde Oostindische Compagnie, 1798, coin, KOG-MP-1-4753A

Duit van de VOC uit Westfriesland,…

Verenigde Oostindische Compagnie, 1790, coin, KOG-MP-1-4596

Duit van de VOC uit Westfriesland,…

Verenigde Oostindische Compagnie, 1792, coin, KOG-MP-1-4598

Utrechtse dukaat, 1758, met klop…

Verenigde Oostindische Compagnie, 1758 - 1761, coin, KOG-MP-1-4710

Dukaton of zilveren rijder van de…

Verenigde Oostindische Compagnie, 1739, coin, KOG-MP-1-4409

3 gulden van de VOC uit Zeeland,…

Verenigde Oostindische Compagnie, 1789, coin, KOG-MP-1-4516