Found:


Gezicht op de Kapelkerk en de…

anoniem (Monumentenzorg) (attributed to), A.J.M. Mulder (possibly), 1898, photograph, RP-F-00-1943

Gezicht op Langestraat 43A te…

anoniem (Monumentenzorg) (attributed to), A.J.M. Mulder (possibly), 1898, photograph, RP-F-00-1957

Stadhuis van Alkmaar

anoniem (Monumentenzorg) (attributed to), A.J.M. Mulder (possibly), c. 1880 - c. 1895, photograph, RP-F-00-1967

Façade van het Spaanse Huis op…

anoniem (Monumentenzorg) (attributed to), A.J.M. Mulder (possibly), c. 1890 - c. 1900, photograph, RP-F-00-1939

Orgel aan de noordzijde van de…

anoniem (Monumentenzorg) (attributed to), A.J.M. Mulder (possibly), 1895, photograph, RP-F-00-1951

Gezicht op een boerderij in…

anoniem (Monumentenzorg) (attributed to), A.J.M. Mulder (possibly), 1911, photograph, RP-F-00-1992

Straatgezicht in Edam met de Kleine…

anoniem (Monumentenzorg) (attributed to), A.J.M. Mulder (possibly), 1905, photograph, RP-F-00-1995

Gezicht op de Ruïnekerk te Bergen

anoniem (Monumentenzorg) (attributed to), A.J.M. Mulder (possibly), 1905, photograph, RP-F-00-1981

Afsluiting van een van de kapellen…

anoniem (Monumentenzorg) (attributed to), A.J.M. Mulder (possibly), 1895, photograph, RP-F-00-1948

Hervormde Kerk te Oosterblokker

anoniem (Monumentenzorg) (attributed to), A.J.M. Mulder (possibly), 1911, photograph, RP-F-00-1989