Winter

Simon Frisius, after David Vinckboons (I), 1599 - 1649, print, RP-P-OB-27.458

Portret van Joachim de Watt

Simon Frisius, c. 1610, print, RP-P-1908-2658

Portret van Heinrich Aldegrever

Simon Frisius, 1610, print, RP-P-1907-345

Portret van Lucas Trelcatius I

Simon Frisius, c. 1610, print, RP-P-1907-3140

Portret van Conrad Lycosthenes

Simon Frisius, c. 1610, print, RP-P-1908-2655

Portret van Hans Holbein

Simon Frisius, after Hendrick Hondius (I), 1610, print, RP-P-1907-369

Portret van Joos Winghe

Simon Frisius, 1610, print, RP-P-1907-388

Portret van Adriaen de Vries

Simon Frisius, 1610, print, RP-P-OB-55.197

Portret van Michiel Jansz. van…

Simon Frisius, 1610, print, RP-P-1907-376

Ontzet van Leiden, 1574

Simon Frisius (attributed to), 1613 - 1615, print, RP-P-OB-79.599