Found:


Water- of Gevangenpoort te…

Isaac Weissenbruch, after Jan Weissenbruch, 1836 - 1912, drawing, RP-T-00-2596

Gezicht op een kerk

Isaac Weissenbruch, 1836 - 1912, print, RP-P-OB-30.762

Cellen

Isaac Weissenbruch, 1836 - 1912, print, RP-P-OB-30.496

Kasteel Groeneveld te Baarn

Isaac Weissenbruch, 1836 - 1912, print, RP-P-OB-30.721

Doorkijk naar een begroeid bouwwerk

Isaac Weissenbruch, 1836 - 1912, print, RP-P-OB-30.804

Drie mannen en twee vrouwen vissend…

Isaac Weissenbruch, 1836 - 1912, print, RP-P-1959-460

Menselijk bot met een afwijking

Isaac Weissenbruch, 1836 - 1912, print, RP-P-OB-30.565

Onderdeel van het menselijk lichaam…

Isaac Weissenbruch, 1836 - 1912, print, RP-P-OB-30.571

Jongen zijn rug buigend

Isaac Weissenbruch, 1836 - 1912, print, RP-P-OB-30.646

Onderdeel van het menselijk lichaam…

Isaac Weissenbruch, 1836 - 1912, print, RP-P-OB-30.588