Found:


Portret van Paulus Gevers

Leendert Brasser, after G. Metellus, in or before 1786, print, RP-P-1905-1567

Bizon

Leendert Brasser, after Gerrit van den Heuvel, 1766 - 1793, print, RP-P-BI-4799

Portret van Paulus Gevers in ovale…

Leendert Brasser, after G. Metellus, 1727 - 1793, print, RP-P-1905-6593

Portret van Carolus Segaar

Leendert Brasser, after anonymous, 1775 - 1785, print, RP-P-1907-2994

Vijf putti met bloemen en…

Leendert Brasser, after Jacob de Wit, 1770, print, RP-P-1882-A-5590

Vignet met Poëzie met lier en zwaan…

Leendert Brasser, after Hendrik Hoogers, 1727 - 1793, print, RP-P-OB-26.887

Allegorie met Mercurius

Leendert Brasser, after Balthasar Bernards, 1776, print, RP-P-OB-26.886

Portret van Isaäc de Leeuw

Leendert Brasser, after Roeland van Eynden, 1775 - 1793, print, RP-P-1907-2993

Portret van dominee Andreas…

Leendert Brasser, after August Christian Hauck, 1780, print, RP-P-1907-2991

Bizon

Leendert Brasser, after Gerrit van den Heuvel, 1766 - 1793, print, RP-P-BI-4800