Kandelaar met geprofileerde voet en…

anonymous, c. 1425 - c. 1475, candlestick, BK-NM-2384

Pair of candlesticks

anonymous, c. 1710 - c. 1725, candlestick, BK-NM-12072-A

Kandelaar

anonymous, c. 1590 - c. 1596, candlestick, NG-NM-7713-4

Kraagkandelaar

anonymous, c. 1770 - c. 1800, candlestick, BK-KOG-276

Merchandise

anonymous, c. 1590 - c. 1596, candlestick, NG-NM-7714-7

Kandelaar met drie nodi

anonymous, c. 1200, candlestick, BK-17201-A

Candlestick: knight with a Dragon

anonymous, anonymous (rejected attribution), c. 1175 - c. 1225, candlestick, BK-16916

Candlestick with a turquoise glaze

anonymous, c. 1100 - c. 1299, candlestick, BK-1983-128

Kandelaar, vijfdelig

anonymous, c. 1590 - c. 1596, candlestick, NG-NM-7713-2