Found:


De veemarkt

Willem de Zwart, 1872 - 1931, drawing, SK-A-3370

De zanderij

Willem de Zwart, 1872 - 1931, drawing, SK-A-3369

Boerderij aan het water

Willem de Zwart, 1872 - 1931, drawing, RP-T-1940-654

Brug te Avignon

Willem de Zwart, 1872 - 1931, drawing, RP-T-1995-36

Cellist

Willem de Zwart, c. 1872 - c. 1931, drawing, RP-T-1978-16

Wachtend rijtuig in een park

Willem de Zwart, 1872 - 1931, drawing, SK-A-3371

Winterlandschap

Willem de Zwart, 1872 - 1931, drawing, SK-A-3372

Weiland met grazend vee, links een…

Willem de Zwart, 1872 - 1931, drawing, RP-T-1943-67

Schetsen van eenden

Willem de Zwart, 1872 - 1931, drawing, RP-T-1985-14(V)

Zittend meisje, naar links

Willem de Zwart, 1872 - 1931, drawing, RP-T-1943-66