Model of the Noordwachter…

Grofsmederij Leiden, c. 1867, scale model, NG-MC-1269

Model of the Leg of a Bench

Grofsmederij Leiden, 1854, scale model, NG-MC-587

Model of a Pump Windlass

Grofsmederij Leiden, c. 1852, demonstration model, NG-MC-211

Model of a Pump Windlass

Grofsmederij Leiden, c. 1852, demonstration model, NG-MC-212

Liquid Compass

A. van Emden, c. 1860, compass, NG-MC-1085

Model of an Anchor

Grofsmederij Leiden, Rijkswerf Amsterdam, 1880, instruction model, NG-MC-1416

Model of an Anchor

Grofsmederij Leiden, 1845, demonstration model, NG-MC-616

Clarinet

Hijd van den Horn, c. 1800, musical instruments, BK-NM-5485