Fukami Jikyu in maanlicht

Tsukioka Yoshitoshi, 1887, print, RP-P-1983-391

Twee krijgers

Tsukioka Yoshitoshi (school of), 1850 - 1899, drawing, AK-MAK-1625

Mori Ranmaru

Tsukioka Yoshitoshi, 1868, print, RP-P-2002-370

Komagine Hachibyoe, een pistool op…

Tsukioka Yoshitoshi, 1868, print, RP-P-2002-366

Inoue Gorobei het zwaard heffend…

Tsukioka Yoshitoshi, 1868 - 1869, print, RP-P-2002-374

Ichikawa Danjuro IX als Kusunoki…

Tsukioka Yoshitoshi, 1886, print, RP-P-2007-364

Shigeno Yozaemon opkijkend naar een…

Tsukioka Yoshitoshi, 1869, print, RP-P-2002-372

Hirate Kenmotsu, een staf heffend

Tsukioka Yoshitoshi, 1868, print, RP-P-2002-369

Maan van Musashi

Tsukioka Yoshitoshi, 1891, print, RP-P-1994-70

Sakai Kyuzo een speer werpend

Tsukioka Yoshitoshi, 1868, print, RP-P-2002-368