Unkoku school

Unkoku (school of), c. 1630 - c. 1660, AK-MAK-1464-A

Fukami Jikyu in maanlicht

Tsukioka Yoshitoshi, 1887, print, RP-P-1983-391

Inro

anonymous, 1700 - 1800, AK-MAK-156

De laatste aanval van de Kusunoki…

Utagawa Kuniyoshi, 1847, print, RP-P-1984-113

De tweede maand

Suzuki Harunobu, 1765 - 1770, print, RP-P-1956-611

Vrouw met demonenmasker tussen de…

Kunisada (I) , Utagawa, 1833, print, RP-P-1958-478

Hand guard

Hata Nobuyoshi, 1800 - 1900, AK-MAK-1133

Hand guard

Akimasa (possibly), 1800 - 1900, AK-MAK-1093

Hand guard

Iwamoto Konkan, 1750 - 1850, AK-MAK-1121

De generaal Minamoto no Yoshiie

Yashima Gakutei, 1825, print, RP-P-1991-541