Beaker vase with shishi, hoo-birds,…

anonymous, c. 1775 - c. 1824, vase, AK-RBK-15621-E

Acteur uit het Noh theaterstuk…

Tsukioka Kôgyo, 1926, print, RP-P-1995-36

Minamoto no Yoritomo en Yuki Onna…

Katsukawa Shunsho, 1770, print, RP-P-2007-144

Jongen met schaduw

Saikai (attributed to), 1850 - 1880, print, RP-P-1995-334

Karper springt op tegen waterval

Yashima Gakutei, 1830 - 1839, print, RP-P-1958-412

Sakata Kintoki en Tsuchigumo

Tsukioka Yoshitoshi, 1886, print, RP-P-2001-19

Young Woman with a Lantern

Suzuki Harunobu, 1765 - 1770, print, RP-P-1956-612

Arend loerend naar prooi

Ohara Koson, 1887 - 1930, print, RP-P-1999-363

Zeven acteursportretten

Utagawa Kuniyoshi, 1847, print, RP-P-1960-611