Tiende slede

Nicolaas van der Worm, after Abraham Delfos, 1776, print, RP-P-OB-84.930

Tiende slede

Nicolaas van der Worm, after Abraham Delfos, 1776, print, RP-P-OB-84.911

Negende slede

Nicolaas van der Worm, after Abraham Delfos, 1776, print, RP-P-OB-84.941

Vierde slede

Nicolaas van der Worm, after Abraham Delfos, 1776, print, RP-P-OB-84.905

Twaalfde slede

Nicolaas van der Worm, after Abraham Delfos, 1776, print, RP-P-OB-84.956

Elfde slede

Nicolaas van der Worm, after Abraham Delfos, 1776, print, RP-P-OB-84.912

Tweede slede

Nicolaas van der Worm, after Abraham Delfos, 1776, print, RP-P-OB-84.922

Achtste slede

Nicolaas van der Worm, after Abraham Delfos, 1776, print, RP-P-OB-84.909

Achtste slede

Nicolaas van der Worm, after Abraham Delfos, 1776, print, RP-P-OB-84.940

Twaalfde slede

Nicolaas van der Worm, after Abraham Delfos, 1776, print, RP-P-OB-84.932