Marba Titzenthaler, dochter van de…

Waldemar Titzenthaler, 1917, photograph, RP-F-2004-252-24

Marba (?) en Eckart Titzenthaler,…

Waldemar Titzenthaler, c. 1918 - c. 1920, photograph, RP-F-2004-252-13

Marba (?) Titzenthaler, dochter van…

Waldemar Titzenthaler, c. 1913 - c. 1914, photograph, RP-F-2004-252-19

Portret van Olga…

Waldemar Titzenthaler, c. 1912 - c. 1918, photograph, RP-F-2004-252-61

Marba Titzenthaler, dochter van de…

Waldemar Titzenthaler, 1917, photograph, RP-F-2004-252-4

Eckart Titzenthaler, zoon van de…

Waldemar Titzenthaler, c. 1917, photograph, RP-F-2004-252-46

Marba Titzenthaler, dochter van de…

Waldemar Titzenthaler, 1917, photograph, RP-F-2004-252-5

Marba (?) en Eckart Titzenthaler,…

Waldemar Titzenthaler, c. 1918 - c. 1920, photograph, RP-F-2004-252-12

Marba Titzenthaler, dochter van de…

Waldemar Titzenthaler, 1917, photograph, RP-F-2004-252-6

Een vrouw en een jongen in een…

Waldemar Titzenthaler, c. 1912 - c. 1920, photograph, RP-F-2004-252-57