Tavern Games

Adriaen van Ostade, 1677, drawing, RP-T-1886-A-621

Schilder in zijn atelier

Adriaen van Ostade, 1645 - 1649, print, RP-P-OB-100.584

Boerenfamilie bij het slachten van…

Adriaen van Ostade, 1650 - 1654, print, RP-P-OB-12.734

Vechtende kaartspelers

Adriaen van Ostade, 1653, print, RP-P-OB-12.673

Moeder met kind op schoot dat de…

Adriaen van Ostade, 1679, print, RP-P-OB-12.669

Man betaalt zijn kosten aan vrouw…

Adriaen van Ostade, 1648 - 1653, print, RP-P-1885-A-9073

Vechtende kaartspelers

Adriaen van Ostade, 1653, print, RP-P-OB-12.675

Schilder in zijn atelier

Adriaen van Ostade, 1645 - 1649, print, RP-P-OB-12.712

Vioolspeler en een jonge…

Adriaen van Ostade, 1654 - 1656, print, RP-P-OB-12.741

Boeren aan een maaltijd in een…

Adriaen van Ostade, 1647 - 1652, print, RP-P-OB-12.751