Found:


Basreliëf met Bubaksha en Gagang…

Isidore Kinsbergen, 1867, photograph, RP-F-2005-159-98

Twee vinken (boekvinken, botvinken…

Richard Tepe, 1900 - 1930, photograph, RP-F-2000-11-137

Portret van Charlotte Asser

Eduard Isaac Asser, c. 1853, photograph, RP-F-AB12278-J

Three waterspouts and a fighter…

Isidore Kinsbergen, 1865, photograph, RP-F-2005-159-52

Portret van vijf onbekende jonge…

anonymous, 1840 - 1860, photograph, RP-F-F14493-A

Stilleven met vuurmand, kruik, kan…

Eduard Isaac Asser, c. 1855, photograph, RP-F-AB12279-AW

Torso Belvédère (coll. Vaticaanse…

Adolphe Braun & Cie., 1869, photograph, RP-F-00-2441

Fotoreproductie van een geschilderd…

Robert Jefferson Bingham, after Paul Delaroche, c. 1853 - in or before 1858, photograph, RP-F-F25505-AY

Portret van twee onbekende meisjes

anonymous, c. 1840 - c. 1860, photograph, RP-F-F14472-A

Fotoreproductie van een geschilderd…

Franz Hanfstaengl (attributed to), after anonymous, 1856, photograph, RP-F-F80364