Zittende man

Simon Fokke, c. 1710 - c. 1779, drawing, RP-T-1905-158(V)

Vreugde over het innemen van Namen,…

Simon Fokke, c. 1722 - c. 1784, drawing, RP-T-00-1565

Drie putti rond een medaillon

Simon Fokke, 1722 - 1784, print, RP-P-OB-50.855

Bal der Europese vorsten, 1742

Simon Fokke, 1742 - 1744, print, RP-P-OB-50.814

Paleis Honselaarsdijk wisselt van…

Simon Fokke, 1754, drawing, RP-T-00-1588

Voorval aan de Langebrug te…

Simon Fokke, 1725 - 1784, print, RP-P-OB-78.943

Aankomst van Willem V en Wilhelmina…

Simon Fokke, 1768 - 1769, drawing, RP-T-00-1581

Putto lauwert een krijgsheer

Simon Fokke, 1722 - 1784, print, RP-P-1911-2990

Wonderlijke ziekte van weeskinderen…

Simon Fokke, 1725 - 1784, print, RP-P-OB-78.944

Aankomst van Willem V en Wilhelmina…

Simon Fokke, 1768 - 1769, drawing, RP-T-00-1580