Plattegrond van Weesp, ca.…

Samuel Du Ry de Champdoré, 1701 - 1715, drawing, RP-T-00-3661A-10

Detailstudie van bolwerken van…

Samuel Du Ry de Champdoré, 1705, drawing, RP-T-00-3661D-10

Plattegrond van Duinkerke, 1706

Samuel Du Ry de Champdoré, 1706, drawing, RP-T-00-3661C-14

Plattegrond van Tongeren, ca.…

Samuel Du Ry de Champdoré, 1701 - 1715, drawing, RP-T-00-3661B-9

Plattegrond van Tongeren, ca.…

Samuel Du Ry de Champdoré, 1705, drawing, RP-T-00-3661D-13

Plattegrond van Oudenaarde, 1707

Samuel Du Ry de Champdoré, 1707, drawing, RP-T-00-3661C-9

Kaart van Mons en Saint-Ghislain en…

Samuel Du Ry de Champdoré, 1709, drawing, RP-T-00-3661C-21

Plattegrond en profiel van…

Samuel Du Ry de Champdoré, 1706, drawing, RP-T-00-3661A-9

Beleg van Ath, 1706

Samuel Du Ry de Champdoré, 1706, drawing, RP-T-00-3661D-15

Plattegrond van Roermond, 1705

Samuel Du Ry de Champdoré, 1705, drawing, RP-T-00-3661B-6