Titelprent voor 'Christelijk…

Lucas Kilian, after Johann Mathias Kager, 1623, print, RP-P-2003-11

Cartouche met agrarische objecten

anonymous, Johann Georg Hertel (I), after Louis Germain, after Jean-Charles Delafosse, in or after 1771 - 1775, print, RP-P-OB-8971

Portret van Johann Rudolf Wettstein

Johann Jacob Haid, after Johann Ulrich Schellenberg, 1719 - 1767, print, RP-P-1908-3256

Rocaille cartouche

Johann Georg Pintz, after Johann Rumpp, 1712 - 1755, print, RP-P-1883-A-7511

De smaak

Johann Georg Pintz, after Johann Rumpp, 1712 - 1755, print, RP-P-1883-A-7514

Het zicht

Johann Georg Pintz, after Johann Rumpp, 1712 - 1755, print, RP-P-1883-A-7512

De reuk

Johann Georg Pintz, after Johann Rumpp, 1712 - 1755, print, RP-P-1883-A-7515

Het gehoor

Johann Georg Pintz, after Johann Rumpp, 1712 - 1755, print, RP-P-1883-A-7513

Het gevoel

Johann Georg Pintz, after Johann Rumpp, 1712 - 1755, print, RP-P-1883-A-7516