Found:


Zittende man in harnas met zwaard

Christiaan Wilhelmus Moorrees, 1811 - 1867

Studieblad met de buste van een man

Christiaan Wilhelmus Moorrees, 1811 - 1867

Man in harnas met helm op het hoofd

Christiaan Wilhelmus Moorrees, 1811 - 1867

Man in harnas met zwaard

Christiaan Wilhelmus Moorrees, 1811 - 1867

Landschap met drie paarden

Christiaan Wilhelmus Moorrees, 1811 - 1867

Boom in een heidelandschap

Christiaan Wilhelmus Moorrees, 1811 - 1867

Twee mannen met wandelstok en hoge…

Christiaan Wilhelmus Moorrees, 1811 - 1867

Op de drempel zittende hond

Christiaan Wilhelmus Moorrees, 1811 - 1867

Jongen met een paard en hond

Christiaan Wilhelmus Moorrees, 1811 - 1867

Koppelpoort te Amersfoort bij…

Christiaan Wilhelmus Moorrees, 1811 - 1867

Twee vrouwen bij een waterpomp

Christiaan Wilhelmus Moorrees, 1811 - 1867

Paard met halster

Christiaan Wilhelmus Moorrees, 1811 - 1867