Found:


Vervaardigen van visnetten

Adolf van der Laan, after Sieuwert van der Meulen, 1728 - 1761

Kroning van George II, koning van…

Leonard Schenk, after Adolf van der Laan, 1727 - 1729

Zittende, kreupele bedelaar

Frederick Bloemaert, after Abraham Bloemaert, 1728 - 1761

Herder en rund

Marcus de Bye, after Paulus Potter, 1728 - c. 1761

Beer bij stenen muur

Marcus de Bye, after Marcus Gheeraerts (I), 1728 - 1761

Kop van rund

Marcus de Bye, after Paulus Potter, 1728 - c. 1761

Kop van rund achter rots

Marcus de Bye, after Paulus Potter, 1728 - c. 1761

Dubbele zeeschuit op de nering

Adolf van der Laan, after Sieuwert van der Meulen, 1728 - 1761

Visverkopers voor het huis van een…

Adolf van der Laan, after Sieuwert van der Meulen, 1728 - 1761

Uitrusten en bevoorraden van de…

Adolf van der Laan, after Sieuwert van der Meulen, 1728 - 1761

Lijkstatie van George I, koning van…

Leonard Schenk, after Adolf van der Laan, 1727 - 1729