Susanna en de ouderlingen

Nicolaes van Geelkercken, after Pieter Feddes van Harlingen, 1596 - 1623

Portret van Willem Lodewijk,…

Nicolaes van Geelkercken, after Pieter Feddes van Harlingen, 1614

Susanna en de ouderlingen

Nicolaes van Geelkercken, after Pieter Feddes van Harlingen, 1603 - 1626

Barmhartige Samaritaan

Nicolaes van Geelkercken, after Pieter Feddes van Harlingen, 1615

Paartje aan een tafel

Nicolaes van Geelkercken, after Pieter Feddes van Harlingen, 1614

Beleg van Franeker, 1500

Pieter Feddes van Harlingen (attributed to), 1620 - 1622

Het beleg van Oldeklooster, 1535

Pieter Feddes van Harlingen, 1620 - 1622

Mattheüs

Pieter Feddes van Harlingen, 1611 - 1623