Genealogy of the Lords and Counts…

Nicolaes de Kemp (attributed to), c. 1590

Johan, heer van Culemborg

Nicolaes de Kemp (attributed to), c. 1600 - c. 1625

Title page with cartouche…

Nicolaes de Kemp (attributed to), c. 1590 - c. 1593

Graaf Dirk van Beusichem

Nicolaes de Kemp (attributed to), c. 1600 - c. 1625

Margaretha van Voorne, vrouwe van…

Nicolaes de Kemp (attributed to), c. 1600 - c. 1625

Graaf Waldger van Teisterbant

Nicolaes de Kemp (attributed to), c. 1600 - c. 1625

Jutta van der Leck, vrouwe van…

Nicolaes de Kemp (attributed to), c. 1600 - c. 1625

Gravin van Teisterbant

Nicolaes de Kemp (attributed to), c. 1600 - c. 1625

Gravin van Beusichem

Nicolaes de Kemp (attributed to), c. 1600 - c. 1625

Gravin van Teisterbant

Nicolaes de Kemp (attributed to), c. 1600 - c. 1625

Hubrecht III van Bosinchem, heer…

Nicolaes de Kemp (attributed to), c. 1600 - c. 1625

Hildegarde der Franken

Nicolaes de Kemp (attributed to), c. 1600 - c. 1625