Belegering van een stad met…

Jan van Huchtenburg, after Adam Frans van der Meulen, 1674 - 1733

Leger en koetsen trekken naar stad

Jan van Huchtenburg, after Adam Frans van der Meulen, 1674 - 1733

Belegering van een stad door…

Jan van Huchtenburg, after Adam Frans van der Meulen, 1674 - 1733

Belegering van een stad

Jan van Huchtenburg, after Adam Frans van der Meulen, 1674 - 1733

Belegering van een stad

Jan van Huchtenburg, after Adam Frans van der Meulen, 1674 - 1733

Landschap met kar en figuren

Jan van Huchtenburg, after Adam Frans van der Meulen, 1674 - 1733

Optrekkend leger

Jan van Huchtenburg, after Adam Frans van der Meulen, 1674 - 1733

Optrekkende cavalerie

Jan van Huchtenburg, after Adam Frans van der Meulen, 1674 - 1733

Belegering van een stad

Jan van Huchtenburg, after Adam Frans van der Meulen, 1674 - 1733

Maria met Christuskind en Johannes…

Michel Natalis, after Sébastien Bourdon, 1658

Maria met Christuskind en Johannes…

Michel Natalis, after Sébastien Bourdon, 1658

Heilige Familie in landschap

Michel Natalis, after Sébastien Bourdon, 1646 - 1661