Noordelijke deel van de oostelijke…

Dancker Danckerts (possibly), after Jacob Vennekool, after Jacob van Campen, after Artus Quellinus (I), 1661

Zuidelijke galerij in het Stadhuis…

Dancker Danckerts (possibly), after Jacob Vennekool, after Jacob van Campen, after Artus Quellinus (I), 1661

Noordzijde van de Burgerzaal in het…

Dancker Danckerts (possibly), after Jacob Vennekool, after Jacob van Campen, after Artus Quellinus (I), 1661