Landschap

Giuseppe Zaïs, 1719 - 1784

Landscape with Figures

Giuseppe Zaïs (attributed to), 1730 - 1770

Landschap met dorp aan meer

Fabio Berardi, after Giuseppe Zaïs, 1738 - 1767

Landschap met vissers en herder met…

Fabio Berardi, after Giuseppe Zaïs, 1738 - 1767