Drinking horn from the Amsterdam…

Arent Cornelisz Coster (attributed to), 1547

Landschap met bomen en een toren

Isaac de Moucheron, after Gaspard Dughet, 1697 - 1744

Grafmonument voor Abraham des…

Frans Molenaar (1821-1886), after Henricus Marinus Tetar van Elven, 1855 - 1886

Bomen aan de rivier

Herman Naiwincx, 1633 - 1670

Boom in een heidelandschap

Christiaan Wilhelmus Moorrees, 1811 - 1867

Landschap met een hengelaar

Isaac de Moucheron, after Gaspard Dughet, 1697 - 1744