Boeren die triktrak spelen

Willem de Broen, after Adriaen van Ostade, 1705

Boereninterieur met tric-trac…

Abraham Allard, after Adriaen van Ostade, 1725 - 1786

Twee triktrakspelers

Jacob Gole, after Jan Havicksz. Steen, 1670 - 1724

Triktrakspelers

Jacob Gole, after Cornelis Dusart, 1670 - 1724

Herberginterieur

Jacob Gole, after Adriaen van Ostade, 1670 - 1724

Herberg met triktrakspelers

Wallerant Vaillant, after David Teniers (II), 1658 - 1677

Mannen in een herberg

Jan van Somer, after Cornelis Pietersz. Bega, 1671

Triktrakspelers

Jan van der Bruggen, 1659 - 1740

Triktrakspelers

Jan van der Bruggen, 1659 - 1740

Triktrakspelers

Jacob Gole, after Cornelis Dusart, 1670 - 1724

Herberg met triktrakspelers

Jacob Gole, after Adriaen van Ostade, 1670 - 1724