Portret vrouw

Cornelis Johannes Lodewicus Vermeulen, 1890 - 1900

Portret jonge vrouw

Cornelis Johannes Lodewicus Vermeulen, 1890 - 1900

Portret vrouw

Cornelis Johannes Lodewicus Vermeulen, 1880 - 1900

Portret oude vrouw

Cornelis Johannes Lodewicus Vermeulen, 1890 - 1900

Portret vrouw

Cornelis Johannes Lodewicus Vermeulen, 1860 - 1880

Portret zittende vrouw met wit…

Cornelis Johannes Lodewicus Vermeulen, 1860 - 1870

Portret meisje met bloemenmandje

Cornelis Johannes Lodewicus Vermeulen, 1890 - 1900

Portret van een meisje in een…

Cornelis Johannes Lodewicus Vermeulen, 1890 - 1910