Found:


Plantage Johanna-Catharina

Theodoor Brouwers (possibly), 1918 - 1932

Plantage Accaribo

Theodoor Brouwers (possibly), 1913 - 1930

Lize Brouwers met zoon Gerard op…

Theodoor Brouwers (possibly), 1913 - 1930

Arbeiders in een vaartrens op…

Theodoor Brouwers (possibly), 1913 - 1930

Plantage Accaribo met…

Theodoor Brouwers (possibly), 1913 - 1930

Arbeiders op plantage Accaribo

Theodoor Brouwers (possibly), 1913 - 1930

Een nene op plantage Accaribo

Theodoor Brouwers (possibly), 1913 - 1930

Winterlandschap in Nederland

Theodoor Brouwers (possibly), 1913 - 1930