Reproductie van een prent met vijf…

anonymous, after Crispijn van de Passe (I), after Christoffel Plantijn, c. 1875 - in or before 1880

Reproductie van een prent met vier…

anonymous, after Hessel Gerritsz, after Christoffel Plantijn, c. 1875 - in or before 1880

Reproductie van een ontwerp met elf…

anonymous, after Jacques Franckaert (II), after Christoffel Plantijn, c. 1875 - in or before 1880

Reproductie van een titelpagina met…

anonymous, after Christoffel Plantijn, c. 1875 - in or before 1880

Reproductie van een ontwerp met zes…

anonymous, after Christoffel Plantijn, c. 1875 - in or before 1880

Reproductie van een prent van een…

anonymous, after Theodor de Bry, after Covens & Mortier, c. 1875 - in or before 1880

Reproductie van een ontwerp met…

anonymous, after Hans Vredeman de Vries, after Christoffel Plantijn, c. 1875 - in or before 1880

Reproductie van een prent van twee…

anonymous, after Covens & Mortier, c. 1875 - in or before 1880

Reproductie van een ontwerp met zes…

anonymous, after Christoffel Plantijn, c. 1875 - in or before 1880

Reproductie van een titelpagina met…

anonymous, after Christoffel Plantijn, c. 1875 - in or before 1880