Fransje van Eijsden

Prenten en schilderijen, waarop waaiers staan afgebeeld.