Jan de Hond

Jan de Hond is Curator of History

Curriculum vitae and work

dehond Jan de Hond has been a curator in the Rijksmuseum’s Department of History since 2007. He studied History and Art History at Radboud University Nijmegen and took his PhD in 2008 with a thesis entitled ‘Verlangen naar het Oosten. Oriëntalisme in de Nederlandse cultuur, ca. 1800-1920’ [A longing for the East. Orientalism in Dutch culture, c. 1800-1920]. From 1999 to 2007, he worked as a curator at the Noordbrabants Museum in ‘s-Hertogenbosch, where he curated various exhibitions including ‘Monsters en Fabeldieren. 2500 geschiedenis van randgevallen’ [Monsters and Mythical Creatures. 2500 years’ history of borderline cases] (2003); ‘Fata Morgana. Nederlandse oriëntalisten, 1830-1930’ [Fata Morgana. Dutch orientalists, 1830-1930], (2004) and ‘Broedertwist. België en Nederland en de erfenis van 1830’ [The Great Divide. Belgium and the Netherlands and the legacy of 1830] (2005). In the Rijksmuseum’s Department of History, he is responsible for the 19th century and the relationship between the Netherlands and the non-Western world (especially Islamic countries). He also manages the Nova Zembla collection. In 2011, he curated ‘Handelswaar en souvenirs. Islamitische kunst uit het Rijksmuseum in Amsterdam’ [Merchandise and souvenirs. Islamic art from the Rijksmuseum in Amsterdam], an exhibition that was held at the National Museum of Antiquities in Leiden. He is also a member of the editorial board for The Rijksmuseum Bulletin, the Rijksmuseum’s academic magazine.

Publications (selection)

 • Verlangen naar het Oosten. Oriëntalisme in de Nederlandse cultuur, ca. 1800 – 1920, Leiden 2008 (proefschrift).
 • 'Nederland en de Orient, (nummer van Kunstschrift 5/2004 bij de tentoonstelling Fata Morgana. Nederlandse oriëntalisten, 1830-1930 in het Noordbrabants Museum).
 • Monsters & fabeldieren. 2500 jaar geschiedenis van randgevallen, Amsterdam / ’s-Hertogenbosch 2003 (tent. Cat. Noordbrabants Museum 2003).
 • ”Ik hadde de nieusgierigheid”. De reizen door het Nabije Oosten van cornelis de Bruijn (ca. 1652-1727), Leiden / Leuven 1997 (redactie samen met Jan Willem Drijvers en Heleen Sancisi-Weerdenburg).
 • (met Luitgard Mols) ‘A Mamluk Basin for a Sicilian Queen’, The Rijksmuseum Bulletin, vol. 59 (2011)/1, 7-32.
 • ‘Het religieuze Oosten. Op zoek naar de bron’, in: Van Delacroix tot Kandinsky. Oriëntalisme in Europa (cat tent. Koninklijke Musea voor Schone Kunsten van België, Brussel, 2010), 133-153 (ook gepubliceerd in het Duits en Frans).
 • ‘Tile Panels from the Tunesian Pavilion at the 1883 World Exhibition in Amsterdam’, The Rijksmuseum Bulletin, vol. 58 (2010)/1, 3-33.
 • ‘Een oriëntalistische maskerade. Les Désenchantées van Pierre Loti en Den harem ontvlucht van Catharina Alberdingk Thijm’, in: Maaike van Berkel, Eveline Buchheim, Eva Geudeker, Frances Gouda, Ellis Jonker, Charlotte Laarman & Claartje Rasterhoff (red.), Zenobia, Khadîja en Dolle Amina's. Gender en macht in de islamitische geschiedenis (Jaarboek voor Vrouwengeschiedenis 29), Amsterdam 2009, 97-124.
 • ‘Tinco Martinus Lycklama à Nijeholt’s collection of eastern wonders’, in: Martine Gosselink en Dirk J. Tang (eds.), Iran and the Netherlands; interwoven between the ages, Gronsveld and Rotterdam 2009, 213-217
 • ‘The Persian Pavilion at the Amsterdam World Fair of 1883, in: Martine Gosselink en Dirk J. Tang (eds.), Iran and the Netherlands; interwoven between the ages, Gronsveld and Rotterdam 2009, 229-232.
 • ‘Men stelle zich dit betooverende lusthof eens voor.Het beeld van het sensuele Oosten in Nederland in de negentiende en vroeg-twintigste eeuw’, in: Jef Schaeps, Kasper Ommen, Arnaud Vrolijk (red.), Oosterse Weelde, Leiden 2005, 11-30
 • ‘Piet Gerrits en de Heilig Land Stichting’, in: Jan de Jong, Herman Roodenburg e.a. (red.), Het exotische verbeeld 1550-1950. Boeren en verre volken in de Nederlandse kunst (Nederlands Kunsthistorisch Jaarboek 2002, 53), Zwolle 2003, 281-304.
 • ‘Een Rooms spektakelstuk. Het Jeruzalempanorama van Anthonius Brouwer (1891)', Tijdschrift voor Nederlandse kerkgeschiedenis, 5 (2002) 2, 35-40.
 • ‘Marius Bauer en het oriëntalisme in Nederland’, in: Paul Ankum, Jan de Hond e.a., Marius Bauer, 1867-1932: oriëntalist (cat. tent. Stedelijk Museum Zutphen en Museum Henriette Polak, Zutphen 24 juli – 11 november 2001), Zoetermeer 2001, 47-69.
 • ‘Een onbekende tekening van Saenredam: het portret van Johannes Petri Junius’, Oud Holland, vol. 113 (1999), nr. 4, 187-196.
 • (met Esther Scheepers), ‘”Gij zit daar maar den heelen dag op kameelen, drommedarissen en giraffen en platte daken; maar wij zitten hier stil te Baarn”. Twee Marokkaanse reizen’, in: Esther Scheepers en Chris Will (red.), Looy met den Noorderzon, weg!! De reizen van Jacobus Van Looy, Zutphen 1998, 68-95.
 • ‘Cornelis de Bruijn (1652-1726/7): A Dutch Painter in the East’, in: Geert Jan van Gelder en Ed de Moor (red.), Eastward Bound. Dutch Ventures and Adventures in the Middle East (Orientations 2), Amsterdam / Atlanta 1994, 51-80.

Treasures of Nova Zembla