Staande figuur, in profiel, Isaac Israels, 1887 - 1934