Promotie More Majorum, 1836, Huib van Hove Bz, 1836

Promotie More Majorum, 1836, Huib van Hove Bz, 1836

paper, h 567mm × w 395mm More details

This work belongs to Herinnering aan het Tweede Eeuwfeest der Utrechtsche Hoogeschool, inhoudende: zes voorstellingen der belangrijkste Plegtigheden en Festiviteiten [1836] (RP-P-OB-88.567)