De Jeugd werd hier gestigt / door 't Werk in tugt gehouwen / Gelijk men Daaglijksch ziet / Van 't Doopen af tot 't Trouwen, David Du Mortier & Zoon, 1789 - 1855

De Jeugd werd hier gestigt / door 't Werk in tugt gehouwen / Gelijk men Daaglijksch ziet / Van 't Doopen af tot 't Trouwen, David Du Mortier & Zoon, 1789 - 1855

letterpress printing, h 365mm × w 310mm More details