Verheerlijking van Maria, Jacques Callot, 1633 - 1634