Het martelaarschap van Johannes, Jacques Callot, 1632 - 1634