Lot en zijn dochters, Jan Saenredam, after Hendrick Goltzius, 1598 - 1665