Romeinse ruiter van zijn paard getild, Abraham de Bruyn, 1567