Kastje uit de eerste helft der 17e eeuw, Jacob Taanman, 1873