Bezoek aan Colonial Williamsburg (1), Eva Charlotte Pennink-Boelen, 1937