Fotoreproductie van een tekening, voorstellende een breiend meisje voor een hek, Michelet, after La Boulaye, c. 1871 - in or before 1881